dimarts, 8 de novembre de 2011

EL FEMENÍ DELS SUBSTANTIUS
1.    Paraules acabades en consonant
a)  Com a norma general, els substantius acabats en consonant formen el femení afegint una -a al masculí corresponent:
acadèmic                                                          acadèmica
promés                                                              promesa
botiguer                                                             botiguera
company                                                           companya 
b)  En el cas, però, de substantius acabats en -t, -c, -p i -f, canvien estes consonants per -d, -g, -b i -v, respectivament, i afigen una -a a la forma de masculí:nebot                                                                 neboda
amic                                                                  amiga
llop                                                                     lloba
serf                                                                     serva 
c)  Alguns substantius acabats en -s doblen esta consonant i hi afigen una -a per a formar el femení:mestís                                                               mestissa
gos                                                                     gossa
rus                                                                      russa 
d)   Hi ha també una sèrie de mots que són invariables, de manera que mantenen la mateixa forma per al masculí i per al femení:el cap                                                                 la cap
el conferenciant                                              la conferenciant
el fiscal                                                              la fiscal
el gerent                                                            la gerent 
2.    Paraules acabades en vocal
a)  Els substantius que acaben en vocal tònica hi afigen la terminació -na per a formar el femení:
campió                                                              campiona
cosí                                                                    cosina
guardià                                                              guardiana
xilé                                                                     xilena 
b)  Els mots acabats en -i o -u àtones precedides de consonant formen el femení afegint una -a a la forma de masculí:funcionari                                                         funcionària
propietari                                                          propietària
vidu                                                                    vídua 

c)  Els mots que en masculí acaben en -e o -o àtones formen el femení canviant estes vocals per una -a:alumne                                                              alumna
monjo                                                                monja
mestre                                                             mestra


i més .......................

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada