dilluns, 14 de novembre de 2011

Hiatus i diftongs

ELS DIFTONGS
CONCEPTE
TIPUS
1 El formen una vocal forta (a,e,o)  i una dèbil (i,u) que es troben a la mateixa síl·laba.
1 També poden estar formats per dues vocals dèbils.


Diftongs decreixents:
f-d/d-d
1 ai: ai-re
1 au: tau-la
1 ei: fei-na
1 eu: seu-re
1 oi: al-moi-na
1 ou. mou-re
1 ui: cui-na
1 ii: no-vii
1 iu: ciu-tat
1 uu: duus

Diftongs creixents:
u darrere de q o g
1 ua: qua-tre
1 üe: llen-güe-ta
1 uo: quo-ta
1 üi: pin-güí

ELS HIATUS
CONCEPTE
EXEMPLES
1 Dues vocals juntes que es pronuncien en síl·labes diferents.

1 Ca-no-a
1 Pun-tu-al
1 Pas-tis-se-ri-a
1 ...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada