dilluns, 13 de febrer de 2012

Les contraccions

Les preposicions a, de, per i per a, juntament amb els articles masculins el i els, produeixen el que s'anomena articles contractes. Les combinacions possibles són les següents:

a + el = al: va al col·legi, cap al sud, fins al final.

a + els = als: cap als afores, vaig als Hostalets de Balenyà.

de + el = del: torna del poble, abans del març, després del triomf.

de + els = dels: propi dels pares, abans dels exàmens, des dels primers dies.

per + el = pel: passa pel carrer, actua pel seu compteper + els = pels: passa pels llocs més arriscats, pels volts de les deu.

La partícula ca (contracció de la parula casa) es contreu quan es troba amb els articles definits el, els i l'article personal en: 
ca + el = cal: a cal metge, a cal notari.

ca + els = cals: anar a cals avis, vaig a cals Domènec.

Cal tenir en compte que no es fa la contracció quan l'article va davant d'una  paraula que comença per vocal o per la lletra hac:  va a l'institut, torna de l'hort, passa per l'ermita, la flor és per a l'Anna, etc.

N.B. Les contraccions són font d'innumerables errades en l'escriptura, sobretot per interferència entre el català i el castellà. Si no es fa la contracció és una falta d'ortografia molt greu. Cal dominar la fitxa present.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada