dimarts, 6 de novembre de 2012

L'accent diacrític.

sense accent
amb accent
be: nom de la lletra b; xai, anyell, corder
bé (plural béns): possessions; adverbi; conjunció
bota: calçat; verb botar
bóta: recipient
coc: cuiner; carbó; bacteri
cóc: coca
coll: part del cos
Cóll: topònim
com: adverbi
cóm: obi
cop: encontre violent, colp
cóp: cerro; mesura de capacitat; gran copa
cos: conjunt d'un organisme; corporació
cós: cursa
deu: font; numeral
deus: fonts; formes del verb deure
déu (plural déus): divinitat
Déu: nom propi d'algun déu monoteista
dona, dones: ésser humà de gènere femení; muller
dóna, dónes: formes del verb donar
es: pronom reflexiu
és: forma del verb ser
feu: domini, senyoria; present de fer
féu: passat de fer
fora: adverbi
fóra: verb ser
joc, jocs: acció de jugar, entreteniment
jóc: indret on van a dormir els ocells
jóc, jócs (però joca): ajocat
ma: (plural mes): forma del femení de l’adjectiu possessiu mon
 (però mans): part final del braç
mes: dotzena part d'un any;
més: quantitatiu
meu: possessiu
mèu: miol del gat
molt, molta: quantitatiu
mòlt, mòlta: participi de moldre
mòlta: acció de moldre
mon (plural mos): possessiu
mon (plural mons): nom d'una llengua; relatiu a aquesta llengua
món (però mons): univers
mora: dona magribina; retard
móra: (plural móres): fruita
Móra: forma part d'alguns topònims
net (neta, nets, netes): adjectiu
nét (néta, néts, nétes): parentiu familiar
os, ossos: part de l'esquelet
ossa, osses: ossada, esquelet
ós, óssos: animal
óssa, ósses: animal
pel, pels: contracció de per + el, per + els
pèl (plural pèls): vellositat
porca: femella del porc
pórca: faixa de terra
que: relatiu -sense preposició-, exclamatiu
què: relatiu tònic, interrogatiu
res: pronom; pl. de re (nota musical)
rés: pregària
sé: forma del verb saber
segle: cent anys
sègle: sègol
seu: catedral; pronom possessiu; forma del verb seure
sèu: greix
si: nota musical; cavitat d'un ós; pronom reflexiu; conjunció
sí: adverbi (afirmació)
soc: calçat; tros de fusta; mercat
sóc: verb ser
sol, sols: astre; nota; col·loide; sense companyia; verb soler
sòl (plural sòls): terra
son: acte de dormir; possessiu; unitat física
són: verb ser
te: planta i infusió; nom de la lletra t; pronom
té: verb tenir
us: pronom personal feble
ús: acció d'usar; substantiu
vens, venen: formes del verb vendre
véns, vénen: formes del verb venir
ves: tros de tela; lletra v en pl.; reducció de veges
vés: verb anar
veu: so de les cordes vocals; present de veure
véu: passat de veure
vos: pronom personal  feble
vós: pronom personal fort

1 comentari:

  1. jo vaig a estudiar algunes paraules.JUDITH ORTEGA GARCÍA 6ÉB

    ResponElimina