dimarts, 26 de febrer de 2013

Regla de tres i percentatges

Regla de tres
La regla de tres és un procediment matemàtic que ens permet resoldre activitats on apareix la proporcionalitat.
Fixem-nos en el problema dels ous i les cullerades de sucre, si amb 3 ous ens feien falta 18 cullarades de sucre, quantes cullerades de sucre ens faran falta per fer un flam de 18 ous?
3 ous
18 cullerades
18 ous
nº cullerades
Multipliquem en creu i dividem per l'altre número i això ens permetrà trobar el nº de cullerades. 18x18 = 108 cullerades
                                                            3 

Percentatges
Una proporció, tal com hem vist en classe parteix d'una relació inicial entres dues variables, 3 ous i 6 cullerades de sucre, 3 ous i 0,5 litres de llet. Quan aquesta relació inicial s'estableix com en els exemples següents, parlarem d'utilitzar els percentatges per resoldre les proporcions.
a) 3 ous de cada 100 en surten defectuosos
b) 3 ous per cada 100g de farina
c) 3 ous per cada 100g de mel
Una de les variables apareix expressada amb el valor 100. En aquesta situació les activitats es poden resoldre utilitzant les regles de tres, les proporcions i els percentatges.
Exemple:
Hem observat que de tots els flams que fem seguint l'anterior recepta, el 10% ens surten defectuosos. Si en volem fer 250 flams, per tal de convidar a tots els estudiants i professors, Quants es preveu que ens sortiran defectuosos? Quants n'hauríem de fer per garantir que hi ha flams per tothom?
Si 10 de cada 100 són defectuosos, n'hi haurà 250 x 10% = 25 de defectuosos.
La proporció és:
10--->100
nº defetuosos = 
X defectuosos--->250
Pensa
a) Quants ous ens faran falta per fer flams per a 250 persones?
b) Quants g de farina en faran falta?
c) Quants g de mel en faran falta?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada