dimarts, 5 de març de 2013

Interjeccions


Interjecció

La interjecció conté paraules que denoten estats d'ànim. Són expressions invariables, 
 provinents d'una onomatopeia o d'una frase feta que s'usen en oracions exclamatives. 
Realcen el missatge, apel·len a l'interlocutor i expressen els sentiments del que les usa. 

Tipus d'interjeccions


  • Exclamacionsah!, ai! apa!, au!, ecs!, eh!, ei!, ep!, epa! oh!, ui!, uix!...
  • Onomatopeiesmec!, paf!, pam!, pim!, pum!, xaf!, xap!...
  • Sintagmes nominals o noms: compte!, Déu meu!, Jesús!, llàstima!, noi!, paraula d'honor!, Salut!...
  • Sintagmes verbals o verbs: visca!, vinga!, som-hi!...
  • Adverbisamunt!, bé!, fora!...
  • Frasescom hi ha món!, Déu me'n guard, elevat siga Déu!...

1 comentari: