dimarts, 5 de març de 2013

Les conjuncions

Aquí estan llistats els diferents tipus de conjuncions amb exemples (també apareixen locucions conjuntives). 
 • Coordinades:
  • Copulatives: i, ni...
  • Disjuntives: o, o bé, o si no...
  • Adversatives: però, sinó que, no obstant això, malgrat això, tanmateix...
  • Distributives: ara...ara, adés...adés, ni...ni, ja...ja, l'un...l'altre,...
  • Explicatives: és a dir, això és, o siga...
  • Il·latives: doncs, per tant, en conseqüència...
  • Continuatives: encara, endemés, a més, a més a més, encara més, fins i tot...
 • Subordinades:
  • Completives: que...
  • De temps: després que, mentre...
  • De manera: com, tal que...
  • Condicionals: si, sempre que...
  • Concessives: malgrat, encara que...
  • Consecutives: en conseqüència, doncs...
  • Causals: perquè, car...
  • Comparatives: més-que, menys que...
  • Finals: perquè, a fi que...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada