divendres, 19 d’abril de 2013

LES GRAFIES J, G I TJ, TG


LES GRAFIES J, G I TJ, TG
 1. Les grafies simples j, g  S'escriu j davant de les vocals a, o, u:jaqueta, passejar; bajoca, jove; dejuni, justícia. S'escriu g davant de les vocals e, i:gel, mengem, veges; àgil, enginyer, girar.

 EXCEPCIONS: Per raons etimològiques, s'escriu j davant de e: En mots com ara Jehovà, jejú, jerarquia, jerbu, Jericó,  jeroglífic, Jeroni, jersei, Jerusalem, jesuïta, Jesús, jet, majestat, i en els derivats o primitius corresponents.
Davant dels grups -ecc- i -ect-,  dejecció, ejecció, injecció, interjecció, objecció, projecció, subjecció; abjecte, adjectiu, objecte, projecte, subjecte, trajecte; i els mots que en deriven, com ara injectar, objectable, projectil, subjectiu,etc.

 2. Els dígrafs tj, tg S'escriu tj davant de les vocals a, o, u,i tg davant de e, i.
            1. Així, s'escriuen amb tj:
                        a) Els verbs allotjar, assetjar, avantatjar, desembalatjar, desitjar, embotjar, encoratjar, enutjar, espitjar, formatjar, homenatjar, hostatjar, jutjar, llimutjar, metjar, natjar, petjar, pitjar, rebutjar, sotjar, trepitjar, ultratjar i viatjar. etc
                          b) Els mots calitja, corretja, llebetjol, lletja, llotja, mitjà, natja, oratjol, petja, pitjor, platja, sutja, etc
               2. S'escriuen amb tg:
                           a) Els mots acabats amb el sufix -atge:abordatge, adobatge, ameratge, ancoratge, arbitratge, aterratge, avantatge, bagatge, boscatge, camuflatge, carruatge, companatge, coratge, curtmetratge, doblatge, dragatge, embalatge, embenatge, engranatge, esclavatge, espionatge, etiquetatge, fitxatge, formatge, garatge, imatge, llargmetratge, muntatge, paisatge, salvatge i viatge.
                            b) Els mots acabats amb la terminació -etge:fetge, heretge, metge, petge i setge.
                            c) Altres mots com ara ferotge, jutge, rellotge i sutge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada